ZVEZA
DELOVNIH INVALIDOV
SLOVENIJE


MDI Idrija-Cerkno

vabi k vpisu nove člane in prostovoljce


Prednosti članstva:Kdo je lahko član:Kje se včlanim?

V pisarni društva na Lapajnetovi ulici 9, Idrija.


Letna članarina znaša 15,00€.


Za vse dodatne informacije se oglasite pri nas v času uradnih ur vsako sredo od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00 ure ali nas pokličete na  041 449 888.
Statut društva

PROGRAM DRUŠTVA ZA LETO 2024Tudi v letu 2023 program vsebuje predvidene naloge na področju invalidov občine Idrija-Cerkno, ki jih bomo tudi izvajali.

To je osem posebnih socialnih programov, kateri so financirani iz sredstev ZDIS/FIHO.

  1. Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti

  2. Zagotavljanje zagovorništva

  3. Informativna dejavnost

  4. Usposabljanje za aktivno življenje in delo

  5. Programi za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi

  6. Rekreacija in šport

  7. Dnevni centri, klubi

  8. Kulturne dejavnost

Uporabniki programov so delovni invalidi, osebe s telesno okvaro in tudi invalidi po ZZRZI. Uspešnost programov društva invalidov se bo zagotavljalo z razgovori z invalidi in njihovimi svojci.

V prostorih društva se bodo odvijale razne družbene dejavnosti. Tako imamo delavnico ročnih del, obenem pa vabim vse zainteresirane za delavnice naj se jim pridružijo, informacije pa dobijo na društvu. Tudi v letu 2024 bomo pripravili razstave ročnih del v občinski izložbi, tako da bo naše društvo prepoznavno v našem kraju. Trudili se bomo da bi pridobili še kakšnega člana iz občine Cerkno. Lansko leto smo bili še kar uspešni.

V prostorih društva bomo izvajali športne dejavnosti kot so: igranje pikada, šaha in namiznega kegljanja.

Želim ponoviti tudi nekaj stalnih nalog društva:

- Vzdrževali bomo stalne in prijateljske vezi z osebjem ZDISa in prisostvovali vsem seminarjem za usposabljanje, ki jih bo organiziral ZDIS. To je vsekakor potrebno, da se lahko usposobijo kadri, ki delujejo v društvu.

- Vzdrževali bomo stalno povezavo med invalidskimi društvi in občinami Idrija in Cerkno zaradi boljših stikov in informiranosti.

- Po potrebi bomo sodelovali s centrom za socialno delo

- Sodelovali bomo s društvom upokojencev Idrija, saj eni kot drugi skrbimo za starostnike in invalide v občinah

- Skrbeli bomo in sodelovali z občino Idrija pri odpravljanju arhitektonskih ovir na območju občine in pogledali tudi v občino Cerkno

- Pomagali bomo pri administrativnih poslih vseh članov, ki si to želijo

- Obveščali bomo člane o razporedu koriščenja v zdraviliščih in kapacitetah ZDISa za ohranjevanja zdravja

- Organizirali bomo rekreativne dejavnosti in kopalne izlete z ogledi raznih kulturnih znamenitosti, piknik v naravi za težke invalide, martinovanje, kakor tudi silvestrovanje, če bo dovolj interesentov.

Seveda pa bomo vse aktivnosti izvajali v okviru možnosti protikoroskih ukrepov v danem trenutku. V zvezi z aktivnostmi bomo člane sproti obveščali na oglasnih deskah, na naši spletni strani, preko SMS sporočil, telefonsko, po potrebi pa tudi pisno.

To je kratko poročilo o delovanju društva za leto 2024.