Pozdravljeni na spletni strani Medobčinskega društva invalidov Idrija-Cerknohttps://pdsg.si/grmovskov-dom/MDI Idrija-Cerkno

vabi k vpisu nove člane in prostovoljce

Več na strani

Medobčinsko društvo invalidov Idrija – Cerkno, ki združuje delovne in ostale invalidne osebe stanujoče v občinah Idrija in Cerkno je bilo ustanovljeno leta 1969 kot Društvo invalidov Idrija. Po razdelitvi občine Idrija na dve novi občini Idrija in Cerkno, se je društvo leta 2006  preimenovalo v Medobčinsko društvo invalidov IDRIJA-CERKNO.


Društvo vključuje delovne invalide po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  in druge invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo in delajo ter njihove zastopnike.


 

Društvo je vključeno v Zvezo delovnih invalidov Slovenije zaradi izvajanje enotne socialno - zdravstvene politike in skupno dogovorjenih nalog s področja varstva invalidov v Republiki Sloveniji. Konkretne naloge in način skupnega delovanja določa statut Zveze delovnih invalidov Slovenije.SREČANJE TI MDI Idrija-Cerno
20. Avgust 2023
S ŠPORTNIMI IGRAMI
več na strani MDI novice...URADNE URE
OD 1. JUNIJA DO 31. AVGUSTA
SREDA
 od 9,00 ure do 11,00
ure
ČLANARINA 2024

Obveščamo vse člane Medobčinskega društva invalidov Idrija-Cerkno, da poravnajo članarino za leto 2024 in s tem uveljavljajo ugodnosti za člane ZDIS v letu 2024. Obenem vabimo v naše društvo nove člane.

Ugodnosti ZDIS na spletni strani ZDIS (Zveza delovnih invalidov Slovenije)50-letnica
MDI Idrija-Cerkno
ZBORNIK OB 50LETNICI..POVEZAVA


Vabimo vse zaiteresirane, da se včlanijo v naše društvo


V mesecu Septembru se pričnejo delavnice ročnih del


rocna dela
Za izdelavo spletnih strani in gostovanje smo uporabili naslenje programe
Document made with KompoZer
Spletne strani so izdelane v društvu MDIIC